De geschiedenis van de naam Herman

De naam Herman heeft een rijke geschiedenis en is afkomstig uit het Germaans. De oorsprong van de naam kan worden herleid naar de oudere vormen "Herimann" en "Heriman". De betekenis van de naam is samengesteld uit de woorden "hari", wat "leger" betekent, en "man", wat "man" betekent. Hierdoor kan de naam worden geïnterpreteerd als "man van het leger" of "krijgshaftige man". De naam Herman werd in de middeleeuwen vaak gebruikt in Duitsland en andere delen van Europa. Het was vooral populair onder de adel en werd vaak gegeven aan belangrijke krijgsheren en edelen. In de loop der tijd is de naam verspreid over de hele wereld en wordt hij tegenwoordig in veel verschillende culturen gebruikt.

Jongensnaam, meisjesnaam of unisex naam?

Herman is van oudsher een jongensnaam en wordt nog steeds voornamelijk aan jongens gegeven. Er zijn echter enkele gevallen bekend waarin de naam aan meisjes is gegeven, maar dit komt minder vaak voor. Over het algemeen wordt de naam Herman als mannelijk beschouwd.

Populariteit in Nederland

In Nederland is de populariteit van de naam Herman door de jaren heen afgenomen. In de jaren 50 en 60 was de naam nog redelijk populair, maar sindsdien is het gebruik ervan gestaag gedaald. Volgens de laatste cijfers van de Sociale Verzekeringsbank waren er in 2020 slechts 63 jongens met de naam Herman geboren.

Aantal letters en lettergrepen

De naam Herman bestaat uit 6 letters en wordt uitgesproken in twee lettergrepen. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep.

Namen die lijken op Herman

Als je op zoek bent naar namen die lijken op Herman, zijn hier 10 suggesties: 1. Harmen 2. Gerben 3. Hermanus 4. Herre 5. Herwin 6. Armin 7. Remco 8. Arjen 9. Jeroen 10. Harm